Bara myndigheten får döda Khawâridj och Râfidhah

Fråga: Är det tillåtet för mig att döda eller förtala en person från Râfidhah, Nâsibah eller Khawâridj om jag skulle råka på dem?

Svar: Du får inte döda dem. Det är makthavaren som gör det efter att ha krävt dem på ånger och efter en föreskriven process. Det är inte tillåtet med kaos och att var och en går omkring och dödar. Det är inte tillåtet. Det är endast makthavarna som står för föreskrivna straff och vedergällningar. Annars blir det kaos. Därtill måste den föreskrivna domen fastställas, något som endast fastställs hos domaren. Det skall inte vara en kaotisk fråga.

Angående att du fördömer och avvisar dem, skall du göra bådadera.