Det är inte det som är kamp

Fråga: Angående hadîthen:

”Om en hand av muslimernas land belägras blir det obligatoriskt för alla muslimer att gå ut i kamp.”

Svar: Det är ingen hadîth. Det är en dom som de lärda har gett. Den stämmer. Muslimerna är dessvärre enade om att lämna den.

Fråga: Vår broder undrar hur vi skall kombinera den med att ni inte tillåter att man hoppar på fienden [här i Palestina]. I och med att en hand har belägrats så är det obligatoriskt för oss att resa oss. Hur avvisar vi honom?

Svar: Han sätter ord i min mun. Jag säger till honom att åka till Afghanistan. Innan du ringde talade jag med en från Saudiarabien. Vi pratade i en halv timme. Han bad om mitt utslag om att få bege sig till Afghanistan. Efter att ha kollat upp honom sade jag till honom att åka till Afghanistan. Fråga personen som du syftar på hur han kan säga något sådant när jag uppmanar människorna att gå och kriga därhän. Där är dörren till kampen öppen, här är den stängd.

Om en [otrogen] dödas här, så blir antingen flera [muslimer] dödade eller också kommer den repressalien tvivelsutan med tiden. Det är inte kamp att skjuta en jude så att muslimen också blir dödad. Ty en muslim motsvarar en miljon judar. Alltså är den muslimska förlusten flera gånger större ehuru bara en muslim dödas. Vad skall man då säga om självmordsattentaten som dödar en, fem eller till och med flera judar så att många fler muslimer dödas i form av motåtgärder? Det är inte det som är kamp.