Det är bara Allâh som straffar med elden

De lärda är oense om domen för att döda fienden utan vapen såsom bränning, dränkning och andra metoder som består av tortyr och vanställning. Vad beträffar fången, så känner jag inte till att det finns någon delad åsikt om det och att det är förbjudet att bränna fienden om det är möjligt att döda dem på andra vis. För övrigt har de aldrig bränt muslimer till döds. Beviset för det är hadîthen som al-Bukhârî rapporterade via Abû Hurayrah som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade iväg oss i en bataljon och sade: ”Om ni griper den och den så skall ni bränna dem med elden.” På väg därifrån sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Jag befallde er att bränna den och den. Det är bara Allâh som straffar med elden. Om ni hittar dem skall ni döda dem.”

Muslim rapporterade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh har befallt att allt sköts väl. När ni skall döda, dödar ni väl. När ni skall slakta, slaktar ni väl. Ni får vässa era blad och låta era offer vila ut.”

Abû Dâwûd rapporterade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Människorna som dödar kyskast är de troende.”

Abû Dâwûd rapporterade att Samurah bin Djundub och ´Imrân bin Husayn (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde oss att skänka välgörenhet och förbjöd oss att vanställa.”

Muslim rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ta inte krigsbyte utan lov, bedra inte och vanställ inte.”

Beträffande ´Araniyyûn, så är deras fall antingen en vedergällning eller också specifikt. Det råder delade åsikter om det. al-Bukhârî sade efter att ha nämnt deras berättelse:

”Abû Qilâbah sade: ”De dödade, plundrade, bestred Allâh och Hans sändebud och sådde fördärv på jorden.”

Muslim rapporterade att Anas sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stack bara ut deras ögon för att de stack ut herdarnas ögon.”