Destruktiv tolerans och mjukhet

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Till Satans konspiration hör att han befaller dig att ära och skydda dig själv där Herren (ta´âlâ) vill att du förnedrar och offrar dig själv, däribland kamp mot otrogna och hycklare samt påbud av rätt och förbud mot orätt.”1

Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

”Profet! Kämpa outtröttligt mot de otrogna och mot hycklarna och visa dig omutligt sträng mot dem; Elden är deras slutliga hemvist – detta eländiga mål!”2

De otrogna bekämpas med vapen. Hycklarna bekämpas med bevis och belägg. Allt det är kamp. Allâh befallde Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) det och det gäller även muslimerna. Men Satan leker med slaven och intalar honom att kamp är smaklöst och barbariskt och att en kallare måste vara mjuk och tolerant. Denna tolerans har förstört världen och religionen. Detta är en oberättigad tolerans. Satan är ute efter detta.

Numera säger de att islam har kommit med krig, död och barbari. Det är så de målar upp det. Men det är ett måste. Det är botemedlet. Allt har botemedel och medicin. Medicinen mot omedgörliga otrogna är väpnad kamp medan kampen mot hycklarna skall vara i form av avvisning av deras tvivel och förtal av muslimerna. De förtalar muslimer och ljuger om dem. Det går inte att vara tolerant mot dem.

Det är inte tillåtet för förmögna muslimer att utelämna kamp för Allâh sak. Kampen pågår med muslimska ledare och makthavare. Det är inte alls barbari. Kamp räddar mänskligheten och är inget barbari. Otrogna som lockar från Allâhs väg, sprider otro och kallar till den skall bekämpas. Men de som håller sin otro för sig själva, liksom kvinnor och munkar i kloster som varken lockar från Allâhs väg eller bekrigar muslimerna, skall fredas. Det är bara de som angriper Allâhs religion, lockar från Hans väg och manar folk till avfall (de distraherar dem som vill konvertera till islam och försöker få muslimerna att avfalla):

وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ

”Och de kommer att fortsätta att kämpa mot er för att förmå er att avsvära er er tro – om de kan.”3

وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاء

”De skulle vilja att ni hädade, liksom de har hädat, så att ni blir jämställda.”4

De vill att ni hädar. Det är typiskt de otrogna. Är det lämpligt att de fredas? Det måste finnas ett botemedel:

”Allâh har inte sänt ned en sjukdom utan att Han också har sänt ned ett botemedel mot den; den som känner den, känner den, och den som inte känner den, känner den inte.”5

Botemedlet mot dessa är kamp för Allâhs sak.

Den här religionen hade inte spridits i öst och väst om inte muslimerna hade kämpat. Den spreds med kall och kamp. Den här religionen hade aldrig spridits om muslimerna fredade alla och avstod från hårdhet. I det här fallet, med den omedgörlige hedningen, är hårdheten berättigad.

Man måste uppmärksamma detta och Satans konspirationer över lag. Också måste man avvisa dem som protesterar mot islamisk kamp och tillämpning av föreskrivna straff. De som gör det vill att ondskan pågår. De vill inte ha någon behandling. Skall personen som missbrukar Allâhs och människors rättigheter fredas? Han skall inte fredas.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/89).

266:9

32:217

44:89

5at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Awsat” (3/75). Autentisk enligt Ibn ´Abdil-Barr i ”at-Tamhîd” (5/283).