Dessas utslag är oacceptabla

Fråga: Den senaste tiden har det dykt upp folk som ger utslag inom vissa Fiqh-frågor. De förhastar sig när de svarar och nämner inga bevis. Skall deras utslag accepteras?

Svar: Det beror på personen som ger utslaget. Om han har berättigad kunskap till utslag, rädsla för Allâh och tar hänsyn till säkerhetsåtgärder inom religionen, ger han utslag vid behov. Om han får en fråga och frågeställaren behöver ett svar svarar han honom utmed det som framstår från bevisen.

Vad beträffar den som låtsas kunna och den okunnige, så får han inte ge utslag till människor. Detsamma gäller den som tar lätt på saker och ger utslag för att vara folket till lags och behaga deras begär. Han får inte heller ge utslag. Hans utslag skall inte heller accepteras.