Dessa är al-Marîsîs offer

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När Allâh skapade skapelsen stadfäste Han för Sig själv med Sin hand: Min nåd överväldigar Min vrede.”1

Finns det ett klarare bevis än detta för att Han stadfäste för Sig själv med Sin hand: Min nåd överväldigar Min vrede? Är det tillåtet, al-Marîsî, att Han stadfäste för Sig med Sitt lovliga eller olovliga uppehälle?

Det finns många relevanta hadîther som jag har lämnat för att inte dra ut på boken. Det som jag har nämnt är tillräckligt för att bekräfta Allâhs ( ´azza wa djall) händer. Det är tvärtemot till den vilsne al-Marîsîs tolkning som går bortom alla arabiska och icke-arabiska språk. Låt var och en presentera dessa hadîther för sitt förstånd och ställa sig frågan: Är det möjligt för en arab eller en icke-arab att tolka Allâhs händer i form av Hans lovliga och olovliga uppehälle? Jag kan inte tänka mig att al-Marîsî inte är övertygad om att hans tolkning är villfarelse och omöjlig. Men han beljuger grunden och uppträder vänligt så att inte de okunniga skall märka hans beljugande. Även om de okunniga har fel om honom, så är de lärda övertygade om honom. Avfällingen skall veta att han endast kan lura med den här tolkningen människor som Allâh har vilselett och täckt deras hjärtan, hörsel och syn.

1at-Tirmidhî (3543) som sade att den är god och autentisk och Ibn Hibbân (6145).