Den som vanhedrar Allâh och Hans sändebud skall straffas

Fråga: Hur förhåller sig föreskriften till det som hände häromdagen när en person vanhedrade Allâh och Hans sändebud på ett sätt som inte ens Iblîs vågade göra?

Svar: Han har fördömts mycket. Han har överväldigats av argument. Styrelsen för utslag kommer också att göra sitt arbete. Det sägs att han har ångrat sig. Han har dock ingen rätt till ånger. Den som förtalar Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kan inte ångra sig. Han påstår i alla fall att han ångrar sig. Han måste ställas inför rätta. Han måste straffas på ett skräckinjagande sätt1. Processen är seriös i frågan och Allâh kommer att stödja Sin religion.