Den som tar lagen i egna händer gör bara större skada

Ingen får likvidera en ondska med en större ondska. Exempel på det är att en individ i mängden hugger av tjuvens hand, pryglar alkoholmissbrukaren eller verkställer andra föreskrivna straff. Ett sådant agerande leder bara till större tumult och kaos. I så fall kommer alla hugga varandra och säga att de förtjänar det. Detta är något som endast får utföras av den åtlydde makthavaren som maktväsendet och andra.