Den som stödjer terroristerna är som terroristerna

publicerad
17.07.2012

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: http://alfawzan.ws/sites/default/files/bryhari–1427-10-21.mp3

Datum: 1427-10-21/2006-11-113

Översättning: Darulhadith.com

Imâm al-Barbahârî sade:

”Frukta Allâh allena, ingen medhjälpare har Han, och gå inte ut till den, strid inte i den…”1

Det vill säga i prövningen.

Imâm al-Barbahârî sade:

”Frukta Allâh allena, ingen medhjälpare har Han, och gå inte ut till den, strid inte i den, deltag inte, ta inte någons sida och luta dig inte till någon.”

Stöd inte människorna som blandar sig i prövningarna. Hjälp inte dem och försvara inte dem. Om du försvarar dem och tycker att de gör rätt, stödjer du dem även om du inte gör uppror med dem. Du har fortfarande samma synd, orättvisa och fientlighet som dem.

I dag finns det människor som stödjer människor som spränger och förstör och kallar det för Djihâd för Allâhs sak. De dödar muslimer, förstör och terroriserar muslimer medan dessa säger att det är Djihâd för Allâhs sak och försvarar dem. Dessa har samma dom som de förstnämnda – och skydd sökes hos Allâh. Ty de stödjer dem och anser att de har rätt. Frågan är mycket allvarlig. Du medverkar med dem även om du inte tar till dig vapen som dem. Allt detta för att du stödjer dem och anser att de har rätt. Vad som är ännu värre är att du säger att deras gärning är Djihâd för Allâhs sak.

1 Sharh-us-Sunnah (114).