Den otrogne vännen

Fråga: Vad är domen för att kalla den otrogne för ”vän”?

Svar: Det är inte tillåtet. Det är inte tillåtet att kalla den otrogne för ”vän”. Det är kärlek. Vän betyder älskad. Det är alltså inte tillåtet.