Den nyfödda flickans hår skall inte rakas

Fråga: Är det Sunnah att raka flickans hår sju dagar efter hennes födsel? Är det tillåtet om det inte är Sunnah?

Svar: Det finns två hadîther om att raka barnets hår den sjunde dagen:

1 – När Fâtimah födde al-Hasan (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till henne:

”Raka hans hår.”

Rapporterad av Ahmad i ”al-Musnad”.

2 – Samurah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Varje gossebarn är pantsatt med sin ´Aqîqah. Den sjunde dagen skall det slaktas för honom, han skall namnges och hans hår skall rakas.”

Rapporterad av Ahmad, Abû Dâwûd, an-Nasâ’î och Ibn Mâdjah.

Den första hadîthen nämner al-Hasan (radhiya Allâhu ´anh) medan den andra nämner ”gossebarn”. Det gäller alltså bara pojkar och inte flickor. Således är det inte föreskrivet att raka nyfödda flickors hår.

´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz

´Abdullâh bin Ghudayyân

Sâlih al-Fawzân

´Abdul-´Azîz Âlush-Shaykh

Bakr Abû Zayd