Den lärde som dödade en budbärare

Fråga: Jag har läst att en budbärare kom med ett brev till Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh). Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb tyckte inte om brevet varpå han dödade budbäraren. Stämmer det?

Svar: Det är en lögn. Det är en lögn. Shaykhen har inte dödat någon. Det var de som bekrigade honom varvid han krigade tillbaka. När de började bekriga muslimerna och dem som höll fast vid Shaykhens kall, bekrigade han dem. Det är en form av kamp för Allâhs sak. Dock är det en lögn att han dödade en person som kom till honom.