Den krigförande hedningen får inte dödas om han uttalar trosbekännelsen

Om en krigförande hedning blir gripen och uttalar trosbekännelsen är det obligatoriskt att låta honom vara. Sådant är dock inte fallet med folk som lämnar Sharî´ah såsom avfällingarna som Abû Bakr (radhiya Allâhu ´anh) bekrigade, Khawâridj som ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) bekrigade, Khurramiyyah och mongolerna som uttalar trosbekännelsen utan att följa Sharî´ah.

Vad den krigförande hedningen beträffar, så måste han lämnas i fred om han uttalar trosbekännelsen. Om han därefter inte ber skall han krävas på ånger. Antingen ångrar han sig och ber eller också avrättas han av ledaren. Det är inte vem som helst av medborgarna som får avrätta honom. Det är endast ledaren som får göra det, säger Mâlik, ash-Shâfi´î och Ahmad. Abû Hanîfah anser att han skall straffas utan att avrättas.