Den förste som stenar

1455 – Jag hörde Ahmad säga:

“Erkännandets tillvägagångssätt är att makthavaren är den förste som stenar. Därefter de andra människorna. De skall stå i rader utan att blandas. Därefter försvinner den första raden och nästa rad kommer fram. Det hör till steningens tillvägagångssätt att den dömde erkänner fyra gånger.”

1456 – Jag hörde Ahmad bli frågad om den stenade skall grävas ned? Han sade:

“De flesta hadîther säger att han inte skall grävas ned. Det har även sagts att han skall grävas ned.”

1457 – Jag hörde Ahmad bli frågad i fall den stenade flyr under steningen. Skall han då låtas vara? Han svarade:

“Ja.”

1458 – Jag hörde Ahmad bli frågad om den stenade skall stenas till dess att han dör? Han svarade:

“Ja.”