Den enstämmiga tolkningen

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ

Inte de som har drabbats av vrede och inte de som har gått vilse!”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

De som har drabbats av vrede är säkerligen judarna och de som har gått vilse är säkerligen nasaréerna.”

Rapporterad av Ahmad, ´Abd bin Humayd, at-Tirmidhî (som sade att den är god), Ibn Djarîr, Ibn-ul-Mundhir, Ibn Abî Hâtim och Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” via ´Adî bin Hâtim (radhiya Allâhu ´anh).

Ahmad, Abû Dâwûd, Ibn Hibbân, al-Hâkim (som autentiserade den) och at-Tabarânî rapporterade via ash-Shurayd som sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick förbi mig medan jag satt tillbakalutad på vänster hand bakom ryggen och sade: ”Sitter du som de som har drabbats av vrede?”

Ibn Kathîr sade efter att ha nämnt ´Adî bin Hâtims hadîth:

´Adîs hadîth har rapporterats från flera håll. Den har för många formuleringar för att de skall nämnas.”

Det är obligatoriskt att anamma denna profetiska förklaring. Alla Salafs imamer som var Qur’ân-tolkare är enade om den. Ibn Abî Hâtim sade:

Vi känner inte till att Qur’ân-tolkarna säger något annat än att judarna är de som har drabbats av vrede och nasaréerna är de vilsna.”

11:7