Den ende som får avrätta horkarlen

Det är som bekant att en person som är eller har varit gift och sedan hamnar i hordom ska avrättas. Betyder det att vem som helst får avrätta honom? Nej, vem som helst får inte döda personen. Den uppgiften har bara ledaren och ledarens ställföreträdare, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Unays! Gå till dennes kvinna. Hon har erkänt, så stena henne.”1

Om vi hade låtit alla avrätta horkarlen skulle det uppstått kaos och ondska. Således får bara ledare och deras ställföreträdare verkställa föreskrivna straff och utdela bestraffningar.

1al-Bukhârî (2724) och Muslim (1697).