De lockar ungdomar med Djihâd

Fråga: Han säger att de – Ahl-us-Sunnah – inte tillåter prövningar, mord, revolter, uppror och politiska provokationer som han anser vara Djihâd men som i själva verket endast vållar muslimerna ondska och blodgjutning. Hur avvisas detta uttalande?

Svar: Om kriget är mot USA eller ett annat otroget land, är det obligatoriskt för en del muslimer och inte för alla.

Vad berör Indonesien, så är det ett muslimskt land. Det är inte tillåtet att hetsa upp folket till revolter och revolutioner. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den troende kommer att skynda till goda handlingar och vara rättfärdig så länge han inte spiller ett förbjudet blod.”

Rapporterad av al-Bukhârî via Ibn ´Umar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om två muslimer drabbar samman med sina svärd hamnar både dödaren och den dödade i Elden.”

Bröder! Detta är en fälla. ´Abdur-Rahmân ´Abdul-Khâliq! Var är din hyllning till Saddâm och att han är troende? Var är din hyllning till Djâbir och andra? Det är bara tomt prat. Det snackas om Djihâd och att de skall ut i Djihâd för Allâhs sak. De pratar så för att de vet att människorna har skonats de befintliga makthavarna. De har ingen kunskap. De tar inte hänsyn till fördelarna. De attraherar folk med Djihâd för Allâhs sak. Den lilla nackdelen i Kuwait är inte alls liten. Den lilla nackdelen i Storbritannien är inte alls liten. De och deras anhängare må resa till Storbritannien för att undervisa och skriva i sina tidskrifter. Kallet till Djihâd är bara ett lockbete till ungdomarna.