De lärdas bidrag till Halab

Fråga: I sociala medier undrar vissa människor hur Ahl-us-Sunnahs lärda förhåller sig till Halab och säger att de fortfarande inte har hört dem stödja dess befolkning. Vad säger ni om det?

Svar: Hur skall vi stödja dem? Skall vi beväpna oss och gå till dem? Vad betyder det? Vi ber för dem. Något annat, som militärt stöd, kan vi inte bidra med.