De lärdas åsikt om vin och öl

Alla muslimer är enade om att vin är förbjudet.

Den som påstår att Abû Hanîfah tillät liten mängd vin har ljugit. Den som tillåter något sådant skall krävas på ånger. Antingen ångrar han sig eller också avrättas han.

Abû Hanîfah förbjuder sprit tillverkat på dadlar och färska russin, oavsett mängd, så länge drycken är berusande. Detsamma gäller det kokta vinet som inte har avdunstat sina två tredjedelar. Både dess lilla mängd och stora mängd är förbjuden. Abû Hanîfah förbjuder alla dessa fyra sorter.

Dock finns det tvetydigheter i andra rusdrycker såsom ölen som görs av majs, vete och annat. De flesta lärda förbjuder ölen. al-Bukhârî och Muslim rapporterade att en grupp jemeniter sade:

”Allâhs sändebud! Vi har en dryck som görs av honung och heter ”mjöd” och en annan som görs av majs och heter ”öl”.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som fick miraklet att kunna säga få ord men med en väldig betydelse: ”Allt berusande är förbjudet.”

Han sade också:

”Allt berusande är sprit och allt berusande är förbjudet.”