De lämnade de lärda och började spränga

De som försöker lära sig allt på en gång och börjar från toppen skaffar sig inget annat än okunnighet och självberöm. Om deras okunnighet ändå vore begränsad vid dem. Problemet ligger i att de instruerar andra, svarar på frågor och talar om Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utan kunskap baserat på sina missförstånd.

Detta är en dålig metod. Det handlar om att låtsas vara lärd, vilket är ett vanligt fenomen i dag, och att många ungdomar vänder sig bort från de lärda och studier med dem. Ni ser själva vad denna väldiga prövning har medfört. Det har dykt upp människor som hävdar Djihâd och kunskap. Det slutar med att de börjar förstöra, terrorisera och döda i länderna.

Detta är resultatet av att lämna de lärda. Dessa människor har delat upp sig från de lärda och gått till sina jämlikar bland villfarelsens kallare och människor med avvikande tänk. De har hjärntvättat dem och pumpat dem med dessa tankar. Detta är resultatet av att lämna de lärda, samhället och muslimernas samling och ledare.