De kristna är hans bröder

Fråga: Vissa säger att de kristna är våra bröder och inte otrogna…

Svar: Ja, de är hans bröder. Vad oss beträffar, så tar vi avstånd från dem.