De fattiga först

Fråga: at-Tirmidhî rapporterade från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

De fattiga inträder i paradiset 500 år innan de rika.”

Hur kommer det sig när vi ser att många rika har blivit religiösa och finansierar religiösa ändamål?

Svar: Detta gäller om de troende fattiga och rika är jämlika. I så fall gottgör Allâh den fattige som inte fick erhålla den jordiska njutningen som den rike fick. Följaktligen låter Han honom inträda i paradiset innan den rike.

Men om den rike har flera goda handlingar än den fattige, så har han till synes företräde framför den fattige. I så fall berör hadîthen den rike och den fattige som är jämlika.

En annan förklaring är att de fattiga får gå in i paradiset före de rika, sedan intar de rika sina förtjänta nivåer. Om de förtjänar att hamna ovanför de fattiga gör de det. Paradiset består ju av nivåer:

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

För var och en skall svara mot hans handlingar. Vad de gör går inte din Herre förbi.”1

16:132