De byggde kyrkorna i Kairo

Ingen form av otro som kyrkor och annat får demonstreras i städer och byar som bebos av muslimer och rymmer deras moskéer. Det enda undantaget är om det finns ett avtal om det; då skall avtalet följas.

Om det fanns kyrkor i Kairo och omnejd innan muslimernas bygge, skall de rivas eftersom Kairo erövrades med våld och därav är dess kyrkor nybyggen. Kairo styrdes av ´Ubaydiyyah som är otrogna och Ismâ´îliyyah enligt alla muslimer. al-Ghazâlî sade om dem:

”De visar Râfidhahs lära och döljer ren otro.”

De var enade om att det är tillåtet att bekriga dem. Det är de som byggde dessa kyrkor åt de kristna. De lärda har skrivit om deras otro och kätteri. Några av dem är al-Qadûrî, Shaykh Hâmid al-Isfarâ’înî, Abû Ya´lâ, Abû Muhammad bin Abî Zayd och Abû Bakr at-Tayyib al-Bâqilânî.