Därför hatar muslimen hädaren

Fråga: Belönas muslimen som hatar hädaren på grund av jordiska ändamål och inte på grund av hans otro?

Svar: Nej, han belönas inte för det. Hatet skall vara för Allâhs sak. Det tillhör inte religionen att hata på grund av jordiska ändamål eller en inbördes tvist.