Därför hatar de Djibrîl

Fråga: Hatar judarna Djibrîl (´alayhis-salâm) på grund av att de anser att han medför krig och strid?

Svar: Det är deras påstående. Djibrîl (´alayhis-salâm) kommer med godhet. Han kommer med uppenbarelse. Han är anförtrodd med uppenbarelse som består av godhet och liv till hjärtan.

Vissa Shî´ah säger att det var ´Alî som skulle ha fått budskapet men att Djibrîl bedrog och gick istället med det till Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Därför hatar de Djibrîl (´alayhis-salâm).