Därför avrättas avfällingen

Târiq as-Suwaydân sade:

”Jag erkänner inte att straffet för avfall är ett religiöst straff. Jag anser det som ett politiskt straff.”

Fråga: Vad är domen för den som säger att straffet för avfall är politiskt och inte religiöst och argumenterar med Allâhs (ta´âlâ) ord:

لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

”Tvång skall inte förekomma i trosfrågor.”1?

Svar: Avfallets straff är fastställt av samstämmigheten och de autentiska hadîtherna. Dessa människors ord påverkar inte det. De lärda är enade om det. Versen:

لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

”Tvång skall inte förekomma i trosfrågor.”

handlar om inträdet i religionen. Ingen tvingas till konversion till islam. Konversionen är frivillig. Men den som konverterar till islam och erkänner dess sanning och sedan lämnar religionen, misshandlar och förstör trosläran. Det finns risk att andra tar efter honom. Därför är det obligatoriskt att avrätta honom:

وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

”Några av efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser säger [till de andra]: ”Tro på det som har uppenbarats för de troende vid dagens början och avvisa det övriga; kanske skall de då vända om.”2

Det vill säga så att de kan ta efter er och lämna islam. Han som säger att avfällingen inte skall straffas och att sakfrågan är politisk är lik judarna och de kristna. Den är religiös och inte alls politisk. Straffet skyddar trosläran. Troslärans skydd är en av de fem nödvändigheterna och den första nödvändigheten som skall skyddas mot nonsens och dumheter.

12:256

23:72