Därför är Djahmiyyah otrogna

Ett annat exempel på otrogna Ahl-ul-Bid´a är Djahmiyyah som förnekar Allâhs namn och egenskaper. Att förneka Hans namn och egenskaper resulterar med obefintlighet. Således bekräftar de egentligen inte heller Hans essens. En essens existerar ju inte utan namn och egenskaper. Till följd därav gjorde 500 hundra lärda Takfîr på dem. ´Allâmah Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

Femhundra lärda runtom i länderna har gjort Takfîr på dem

det har Imâm al-Lâlakâ’î citerat och dessförinnan at-Tabarânî1

1an-Nûniyyah (1/290).