Dammen

Författare: Imâm Abû Bakr al-Âdjurrî
Källa: ash-Sharî´ah, sid. 363-368
Dâr al-Kitâb al-´Arabî
Fotnoter: darulhadith.com
publicerad
01.01.2008

289 – Thawbân, profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
betjänt, berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
sade (i betydelse):

”Jag kommer att vara vid min damm på Domedagen.” Då
frågades Allâhs profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om Dammens
storlek. Han sade: ”Den sträcker sig från min nuvarande plats till
´Ammân.” Sa´îd sade: ”Det är en månads avstånd.” Därefter
frågades han om dess dryck. Han sade: ”Den är vitare än mjölk och
sötare än honung. Dess två källor kommer från paradiset. Den
ena är av silver och den andra är av guld.”
[1]

290 – Thawbân (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde Dammen. Då sades det till
honom:

”Allâhs sändebud, vem är de första som får komma till
den?” Han sade (i betydelse): ”De fattiga utvandrarna
[2]
. De har okammade hår och smutsiga kläder. Dörrarna öppnas
inte för dem [3] och de
gifter sig inte med välbärgade kvinnor [4]
[5]

291 – Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs
sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Avståndet mellan min damms ena sida till den andra
motsvarar avståndet mellan Sanâ´ och al-Madînah och mellan al-Madînah
och ´Ammân.” [6]

292 – Abû Dharr (radhiya Allâhu ´anh) berättade att
han frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om
Dammens bägare. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) svarade (i betydelse):

”Jag svär vid Honom i Vars Hand Muhammads själ ligger! Dess
bägare är fler än himlens stjärnor och planeter, en månfri kväll [7] . Den som dricker ur paradisets bägare, kommer aldrig mer att
törsta. Den är lika bred som lång, som avståndet mellan ´Ammân
och Aylah. Två av paradisets källor mynnar ut i den. Dess vatten
är vitare än mjölk och sötare än honung.”
[8]

293 – Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Jag besökte Ibn Ziyâd och såg att de talade om Dammen.
När de fick syn på mig, sade de: ”Anas har kommit. Anas, vad säger
du om Dammen?” Jag sade: ”Jag svär vid Allâh att jag inte kände att jag
levde förrän jag såg er. Tvivlar ni på Dammen? Jag lämnade
de gamla kvinnorna i al-Madînah och ingen av dem förrättar en bön utan
att hon däri ber Allâh (´azza wa djall) att hon får dricka ur hans
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Damm.”

294 – Ser ni inte att Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh)
förundrades över dem som tvivlade på Dammen? Enligt honom skall
alla människor tro på den. Till och med de gamla kvinnorna ber Allâh
(´azza wa djall) att de får dricka ur Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam) damm.

Vi söker skydd hos av Allâh från
dem som inte tror på Dammen och förnekar den.


[1] Muslim (2301), at-Tirmidhî (2444), Ibn Mâdjah
(4303) m fl.

[2] Muhâdjirûn.

[3] Imâm al-Mubârakfûrî (rahimahullâh) sade:

”Att dörrarna inte öppnas för dem, betyder att om de knackar
på dörren, släpps de inte in.” (Tuhfat-ul-Ahwadhî (7/115))

[4] Imâm al-Mubârakfûrî (rahimahullâh) sade:

”Det vill säga att om de ber om de välbehagliga kvinnornas
händer, blir de avvisade.” (Ibid.)


[5]
Ahmad (5/275), at-Tirmidhî (2444), Ibn Abî ´Âsim (706) m fl.
al-Albânî sade: ”Autentisk.” (Sahîh Sunan at-Tirmidhî (2/584))

[6] al-Bukhârî (6580), Muslim (2303), at-Tirmidhî
(2442) mfl.

[7] Imân an-Nawawî (rahimahullâh) sade:

”Ty månen skymmer många stjärnor.” (Sharh Sahîh
Muslim (15/50))

[8] Muslim (2300) och at-Tirmidhî (2447).