Dagens självmordsattentat är förbjudna

publicerad
21.09.2010

Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (451)

Fråga: Får man utföra självmordsattentat och köra ett sprängladdat transportmedel in i fienden? Vad är beviset för detta?

Svar: Om och om säger jag att dessa operationer inte är tillåtna idag. Ty de härrör från individuella prestationer. Sällan kan dessa individer bidra med en fördel som är större än nackdelen och vice versa. Och om det inte är individer som står bakom dem, är det istället en kommitté, grupp eller  ledning som inte är Sharî´ah-baserad och islamisk. I detta fall anses handlingen vara ett självmord. Vad gäller beviset, så är de många. De rapporteras av al-Bukhârî, Muslim och andra och att den som tar sitt liv med ett medel, straffas med det i helvetet.

Handlingen, som idag kallas för ”självmordsattentat”, är endast tillåten om styret är islamiskt och styrs av en muslimsk makthavare som styr utmed det Allâh har uppenbarat och verkställer islamisk dom inom samtliga frågor som arméer och militärer.

Om den högste makthavaren anser, och åsikten verkställs av den högste ledaren, att det hör till muslimernas välfärd att utföra detta självmordsattentat, befaller han det. Det är den muslimske makthavaren som gör det och uppskattar det i samråd med sina närmsta män. Endast i detta fall är det tillåtet med liknande självmordsattentat. Inget annat är tillåtet.