Dagens Khawâridj är Mudjâhidûn

Fråga: Vad råder ni dem som påverkas av dagens Khawâridj, försvarar dem och kallar dem för ”Mudjâhidûn”? Dessa människor följer inte de stora lärda och deras råd…

Svar: Människan är skyldig att frukta Allâh sett till sig själv och se till att hon inte faller i frågor som kommer att orsaka hennes undergång och vilseledning. Det stämmer att dessa människor är Mudjâhidûn, men de är Mudjâhidûn på Satans väg. De är Mudjâhidûn på Satans väg. Människan skall akta sig för att luras av dessa människor och förtala Ahl-ul-Haqq och de lärda som klargör sanningen.