Då skall händerna lyftas i bönen

Händerna skall tas upp i samband med varje Takbîr. Dock är vissa lyftningar viktigare än andra. Lyftningen i samband med Takbîrat-ul-Ihrâm är viktigare än den i samband med Rukû´ och uppgången från den. Lyftningen i samband med Rukû´ och uppgången från den är viktigare än lyftningen i samband med resningen från Tashahhud till tredje Rak´ah. Dessa lyftningar är viktigare än alla andra Takbîrât. Det finns alltså starkt rekommenderade lyftningar. De har redan nämnts.

Det finns även rekommenderade lyftningar. De görs i samband med de resterande Takbîrât. Exempel på dem är nedgången till första Sudjûd, uppgången från första Sudjûd, återvändo till andra Sudjûd, uppgången från andra Sudjûd till andra Rak´ah. Det är rekommenderat att ta upp händerna i samband med dessa Takbîrât.

Det är alltså föreskrivet att ta upp händerna i samband med varje Takbîr med hänsyn till att vissa lyftningar är starkt rekommenderade medan andra är endast rekommenderade.