Då är du martyr

Är den som krigar för att dö martyrdöden martyr? Den som krigar för att stupa är inte martyr. Den som krigar för att Allâhs ord skall råda och stupar är martyr. Vissa tror att den som dör i kamp är martyr i alla fall. Det stämmer emellertid inte. Det är inget martyrium att gå och kriga för att dö. Det är martyrium att gå och kriga för att Allâhs ord skall råda och sedan stupa. Syftet är alltså inte att stupa i kamp, syftet är att Allâhs ord skall råda. Om du stupar för det syftet är du martyr.