Bidâyat-us-Sûl

Beskrivning: ´Allâmah al-´Izz bin ´Abdis-Salâm nämner drag som Allâh (´azza wa djall) har särskilt Sin profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med framför resten av skapelserna.
Författare: ´Allâmah al-´Izz bin ´Abdis-Salâm as-Sulamî
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ