Sharh Shurût-is-Salâh

Beskrivning: Förklaring på Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs bok Shurût-us-Salâh som handlar om bönens villkor, pelare och plikter.
Författare: ´Allâmah Muhammad Amân al-Djâmî.
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ