Manâsik-ul-Hadjdj wal-´Umrah

Beskrivning: Imâm al-Albânî beskriver vallfärden och ´Umrah och innovationer som äger rum under och efter dem.
Författare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ