I´lâm-uz-Zumrah bi Ahkâm-il-Hidjrah

Beskrivning: När Hammâd al-Ansârî inleder sin Hidjrah från det kolonialiserade Mali till det islamiska Saudiarabien, ber hans resekamrater honom skriva ned fakta om Hidjrah. Faktan blev till boken “I´lâm-uz-Zumrah bi Ahkâm-il-Hidjrah”.
Författare: ´Allâmah Hammâd bin Muhammad al-Ansârî
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ