ash-Sharh al-Mumti´ (Kapitel: Samlevnad med fruarna)

Beskrivning: Imâm Ibn ´Uthaymîn föklarar Imâm al-Hadjdjâwîs Zâd-ul-Mustaqni´ och däribland kapitlet om samlevnaden med fruarna.
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ