al-Mufîd fî Madjâlis Shahr Ramadhân

Imâm Ibn Bâz förklarar enkelt fasterelaterade domar som varje muslim skall kunna.