Ahkâm-un-Nisâ’

Beskrivning: Imâm Ibn-ul-Djawzî al-Hanbalî finner att kvinnorna är i större behov av att söka kunskap än männen. Därav denna bok i vilken han förklarar viktiga kunskaper som en kvinna skall ha kunskap om.
Författare: Imâm Ibn-ul-Djawzî al-Hanbalî
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ