Ahkâm-ul-Djanâ’iz

Beskrivning: I samband med en av al-Albânîs vänners anhöriga hade gått bort, bad denne al-Albânî att skriva en bok om domarna kring begravningen. Därav denna bok.
Författare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ