Wasâ’il-ut-Tawhîd aw Dalâ’iluh

Beskrivning: al-Wakîl nämner sex medel som slaven skall leva upp till för att fullända sin Tawhîd och särskilja sig från hycklarna och de otrogna.
Författare: ´Allâmah ´Abdur-Rahmân al-Wakîl
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ