Usûl-us-Sunnah

Beskrivning: Imâm Ahmad bin Hanbal förklarar Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs principer som förklaras av ´Allâmah Rabî´ al-Madkhalî.
Författare: ´Allâmah Rabî´ al-Madkhalî
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ