Usûl-ud-Da’wah as-Salafiyyah

Beskrivning: Shaykh Ibn Bardjas tar upp tio grunder med vilka Salafiyyah skiljer sig från andra ideologier.
Författare: Shaykh ‘Abdus-Salâm bin Bardjas
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ