Taqrîb-ut-Tadmuriyyah

Beskrivning: Imâm Ibn ´Uthaymîn förkortar och förenklar Imâm Ibn Taymiyyahs ”at-Tadmuriyyah”, som enligt Shaykhen är något av de bästa som har skrivits av Ibn Taymiyyah inom Namnen och Egenskaperna och Ödet.
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ