Sharh Usûl-is-Sunnah

Beskrivning: ar-Râdjihî förklarar Imâm Ahmad bin Hanbals klassiska verk “Usûl-us-Sunnah”. Klassikern behandlar den sanna dogmen, Salafs dogm.
Författare: ´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh ar-Râdjihî
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ