Sharh-ul-Usul as-Sittah

Beskrivning: Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb talar om religionens klaraste principer som har missuppfattats av de flesta människorna. Boken förklaras av ´Allâmah Sâlih al-Fawzân.
Författare: Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ