Sharh Nawâqidh-il-Islâm (al-Fawzân)

Beskrivning: ´Allâmah Sâlih al-Fawzân förklarar Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs tio mest förekommande faktorer som nollställer ens religion.
Författare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ