Sharh Muqaddimah Ibn Abî Zayd

Beskrivning: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân förklarar Ibn Abî Zayds introduktion till ar-Risâlah.
Författare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ