Sharh Masâ’il-il-Djâhiliyyah

Beskrivning: Detta är en bok om frågorna som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skilde sig åt från hedningarna och som varje muslim måste ha kunskap om.
Författare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ