Sharh Asl-is-Sunnah wa I´tiqâd-id-Dîn

Beskrivning: ar-Râdjihî förklarar dogmen som hela den islamiska världens lärda hade på Salafs tid. Originalboken handlar om en fråga som Imâm Ibn Abî Hâtim ar-Râzî ställde till imamerna Abû Hâtim ar-Râzî och Abû Zur´ah ar-Râzî (rahimahumullâh) som svarade därefter.
Författare: ´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh ar-Râdjihî
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ